JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

PLAN JAVNIH NABAVKI JU KBZ ZENICA - 2020

Plan javnih nabavki za 2020. godinu - 10.02.2020.

PLAN JAVNIH NABAVKI JU KBZ ZENICA - 2019

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu - 04.10.2019.

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu - 12.09.2019.

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu - 27.06.2019.

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu - 12.06.2019.

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu - 21.05.2019.

Održavanje i servisiranje opreme linearnog akceleratora Compact proizvođača Elekta u JU KBZ 32-N-02-19 - 07.05.2019.

Plan javnih nabavki za 2019. godinu -29.01.2019.

 

PLAN JAVNIH NABAVKI JU KBZ ZENICA -2018

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 24.12.2018.

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 08.11.2018.

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 19.09.2018.

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 09.08.2018.

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 03.07.2018.

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 03.07.2018.

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 10.05.2018.

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 10.04.2018.

Dopuna plana javnih nabavki za 2018. godinu13.03.2018.

Plan javnih nabavki za 2018. godinu -30.01.2018.

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

1.TENDERSKA DOKUMENTACIJA -I dio POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM - JAVNA NABAVKA ROBE – tečna goriva u JU Kantonalna bolnica Zenica

2.TENDERSKA DOKUMENTACIJA - I dio-POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM PREDMET: JAVNA NABAVKA ROBE – KANCELARIJSKI MATERIJAL- za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica

3.POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM-JAVNA NABAVKA ROBE –
tečna goriva u JU Kantonalna bolnica Zenica

4.TENDERSKA DOKUMENTACIJA - U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI ROBA – ortopedska obuća za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica

5.POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI- dodatni radovi na sanaciji sanitarnih čvorova

6.POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU NABAVKE OPREME-Hladnjača za skladištenje mesa, putem pregovaračkog postupka, bez objave obavještenja o nabavci, sa jednim kandidatom

7. POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM- Dijagnostička sredstva, reagensi, potrošni materijal i pribor za serološka testiranja na markere krvlju prenosivih bolesti za analizator "ARHITECT 2000 PLUS"

8. POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM- održavanje i servisiranje opreme linearnog akceleratora Compactproizvođaća Elektra u JU Kantonalna bolnica Zenica

9. POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM- popravak autoklava GETINGE na odjelu HEN-a JU KBZ - 05.07.2019. g.

10. POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM- JAVNA NABAVKA ROBA: Nabavka vrata na rashladnoj komori sa montažom i drugih neophodnih dijelova za popravak rashladne komore za potrebe Odjela patologije JU Kantonalna bolnica Zenica - 30.07.2019. g.

11.POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM- JAVNA NABAVKA ROBA:
Rezervni dijelovi sa ugradnjom i popravkom video gastroskopa, proizvođača Pentax za potrebe Odjela interne medicine sa hemodijalizom JU Kantonalna bolnica Zenica - 30.07.2019. g.

12. POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM- JAVNA NABAVKA ROBA: Rezervni dijelovi sa ugradnjom i popravkom urološkog teleskopa za citoskopiju, proizvođača Olympus za potrebe Odjela urologije JU Kantonalna bolnica Zenica -30.07.2019. g.

13. POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM- JAVNA NABAVKA ROBA: Rezervni dijelovi sa ugradnjom na linearnom akceleratoru proizvodjaca ELEKTA u JU KBZ - 01.08.2019. g.

14. TENDERSKA DOKUMENTACIJA- 1. Faza- 33-N-15-19 Dodatni radovi na rekonstukciji ventilacije Centralne kuhinje

15. TENDERSKA DOKUMENTACIJA- 1. Faza 31-N-14-19 Rezervni dijelovi sa ugradnjom na Linearnom akceleratoru Elekta

16. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - Nabavka neprioritetnih usluga javnog oglasavanja u novinama br. JNU-2-01-19 - 12.11.2019. g.

17. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - Nabavka lijeka KOLISTIN - Faza 1. postupak br. 31-A-16-19 -14.11.2019. g.

18. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD I dio pregovaracki_33-N-05-19 INFRASTRUKTURA - 03.12.2019. g.