JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

S A O P Š T E NJ E

Kandidati koji su se prijavili na Javni oglas od 16.06.2020. godine, objavljen u „Našoj riječi“, dokumentaciju će moći podići na Kapiji II Bolnice (izlazna kapija), od 29.09.2020. godine do 06.10.2020. godine u periodu od 14:00 do 15:30 sati.

Molimo kandidate da po dokumentaciju dolaze samo u navedenom periodu!