JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

Na osnovu clana 66. Statuta JU Kantonalna bolnica Zenica (preciscen tekst) broj 20/1-1-8331 od 31.07.2018. godine, clana 34. Pravilnika o radu JU Kantonalna bolnica Zenica (precičšćen tekst) broj 20/1-1-8513 od 31.07.2018. godine i Odluke direktora broj: 01-02-1248/20 od 27.03.2020. godine, direktor Bolnice dana 27.03.2020. godine, raspisuje

INTERNI OGLAS ZA IMENOVANJE RADNIKA SA POSEBNIM OVLAŠTENJIMA I ODGOVORNOSTIMA:

Naziv radnog mjesta za koje se raspisuje oglas:
1. Pomoćnik direktora za pravne poslove

OGLAS U PDF-u